IZ PRAVILNIKA*
Pravilnikom o radu školske knjižnice uređuje se radno vrijeme knjižnice, korištenje knjižne građe, posudba, postupak u slučaju oštećenja, uništenja ili gubitka posuđene knjižnične građe.

*Cijeli Pravilnik o radu školske knjižnice možeš pročitati u knjižnici

 

KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE:

Knjižničnu građu imaju pravo koristiti učenici, učitelji i stručni suradnici te ostali djelatnici škole.

Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakog oštećivanja. Korisnici ne smiju trgati listove knjiga, podcrtavati dijelove knjiga, izrezivati slike, prljati knjige i sl.

Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi:
• odjednom 2 knjige na vrijeme do 14 dana
• audio-vizualna građa i časopisi posuđuju se samo učiteljima na vrijeme prema dogovoru

Izvan prostorija knjižnice ne mogu se iznositi priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi, osim kada se radi o razrednoj posudbi prema zahtjevu učitelja ili stručnog suradnika.

Korisnici su dužni posuđenu knjižničnu građu pravodobno vratiti.
Korisnika koji pravodobno ne vrati knjižničnu građu, knjižničar će opomenuti. Ako ni nakon opomene korisnik ne vrati posuđenu građu, mogu se odgovarajuće primijeniti kaznene pedagoške mjere iz Pravilnika o pedagoškim mjerama Osnovne škole Ivana MAžuranića.

Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi posuđenu knjižničnu građu, odgovoran je za štetu.
Ako je posuđeni primjerak knjižnične građe oštećen toliko da se više ne može koristiti ili je uništen odnosno izgubljen, korisnik je dužan nabaviti i vratiti u knjižnicu istovrsni primjerak kakav je posudio.
Ako korisnik ne može nabaviti istovrsni primjerak, dužan je nabaviti i vratiti knjižnici drugi primjerak koji joj je potreban, u visini cijene posuđenog primjerka.