Pravilnici i drugi akti
Školski odbor

Statut škole 2019.
—>>> 75. i 76. stranica Statuta
Pravilnik o zapošljavanju
—>>> 7. stranica Pravilnika
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta
I. Izmjene Pravilnika o video nadzoru 2018
Pravilnik o video nadzoru 2018
Pravilnik o zaštiti na radu 2015
Pravilnik o radu 2015 Novi Vinodolski
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
—>>>Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Statut škole 2017.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Financijska izvješća za 2021. godinu objavljena su 02.02.2022. godine:
Plan nabave za 2022.g
Financijsko izvješće 2021.g.
Bilješke uz obrasce 2021.g.
Referentna stranica 2021.g.

Financijska izvješća za 2020. godinu objavljena su 02.02.2021. godine:
Plan nabave za 2021.g
Financijsko izvješće 2020.g.
Bilješke uz obrasce 2020.g.
Referentna stranica 2020.g.
Potvrda od Fine 2020.g.

Financijska izvješća za 2019. godinu objavljena su 04.02.2020. godine:
Plan nabave za 2020.g
Registar ugovora 2019.g.
Financijsko izvješće 2019.g.
Bilješke uz obrasce 2019.g.
Referentna stranica 2019.g.
Potvrda od Fine 2019.g.

Dopuna Plana nabave za 2019.g.
Plan nabave za 2019.g.
Financijsko izvješće 2018.g.
Bilješke uz obrasce 2018.g.
Referentna stranica 2018.g.

1. izmjene Plana nabave za 2018. g.
Plan nabave za 2018.g.
Financijsko izvješće 2017.g.
Bilješke uz obrasce 2017.g.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2017.g.
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću 2017.g.

Plan nabave za 2017.g.
Financijsko izvješće 2016.g.
Bilješke uz obrasce 2016.g.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2016.g.
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću 2016.g.

1. izmjene Plana nabave za 2016. g.
Procedura praćenja i naplate prihoda
Plan nabave za 2016.g.
Financijsko izvješće 2015.g.
Biljeske uz obrazac 2015.g.
lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2015.g.
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću 2015.g.

Plan nabave 2015.g. 
Procedura zaprimanja kontrole i provjere računa
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Financijsko izvješće 2014.g.
Bilješke uz Financijsko izvješće 2014.g. 
Referentna stranica Financijskog izvješća 2014.g.