Home » Dokumenti » Financije » Transparentnost

Category Archives: Transparentnost

Odaberite:

Brojač

Transparentnost

Na temelju Zakona o proračunu (N.N. 144/21) i Naputka o načinu javne objave informacija o trošenju sredstava (NN 59/23), škola kao proračunski korisnik dužna je javno objaviti informacije o trošenju sredstava.

Naputak o javnoj objavi informacije o trošenju sredstava

Primorsko-goranska županija kao naš osnivač objavljuje na svojoj mrežnoj stranici sve isplate sredstava koje škola isplaćuje sa vlastitog žiro-računa.

Poveznica – isplate iz Proračuna

Škola objavljuje na svojoj mrežnoj stranici informacije o isplatama plaća i ostalih materijalnih prava, obračunatih u Centralnom obračunu plaća (COP), koje se isplaćuju iz Državnog proračuna.

Priloženi dokumenti:

Javna objava plaće 06-2024
Javna objava plaće 05-2024
Javna objava plaće 04-2024
Javna objava plaće 03-2024
Javna objava plaće 02-2024
Javna objava plaće 01-2024

 

Switch to mobile version