Danas je Osnovna škola Ivana Mažuranića odgojno-obrazovna ustanova sa tradicijom dužom od 220 godina.

skola3

Aktivno djeluje u Gradu i Županiji te surađuje sa mnogim institucijama i sportskim


Škola
ima 19 odjela sa 365 učenika osnovne škole, 50-ak učenika Osnovne glazbene škole te nekoliko učenika u Odjelu za učenike sa teškoćama u razvoju.  udrugama. Njeguje stare novljanske narodne običaje; tanac, sopile, čakavsku besedu i mesopust.

skola1Zaposleno je ukupno 49 djelatnika. Nastava se odvija u 9 specijaliziranih učionica razredne nastave, 10 učionica predmetne nastave te u knjižnici, informatičkom kabinetu i sportskoj dvorani.
Osim redovite nastave izvodi se i izborna nastava iz vjeronauka, informatike i njemačkog jezika.