Home » Dokumenti » Financije

Category Archives: Financije

Odaberite:

Brojač

Transparentnost

Na temelju Zakona o proračunu (N.N. 144/21) i Naputka o načinu javne objave informacija o trošenju sredstava (NN 59/23), škola kao proračunski korisnik dužna je javno objaviti informacije o trošenju sredstava.

Naputak o javnoj objavi informacije o trošenju sredstava

Primorsko-goranska županija kao naš osnivač objavljuje na svojoj mrežnoj stranici sve isplate sredstava koje škola isplaćuje sa vlastitog žiro-računa.

Poveznica – isplate iz Proračuna

Škola objavljuje na svojoj mrežnoj stranici informacije o isplatama plaća i ostalih materijalnih prava, obračunatih u Centralnom obračunu plaća (COP), koje se isplaćuju iz Državnog proračuna.

Priloženi dokumenti:
Javna objava plaće 04-2024
Javna objava plaće 03-2024
Javna objava plaće 02-2024
Javna objava plaće 01-2024

 

Izvršenje financijskih planova

Izvršenje financijskog plana 2023.

Izvršenje financijskog plana 01. do 06.2023.

Ostvarenje financijskog plana 2022.

Izvršenje financijskog plana 01. do 06.2022.

Izvršenje financijskog plana 2021.

Izvršenje financijskog plana 2020.

Financijski planovi

Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Odluka Školskog odbora

Prijedlog financijskog plana za 2024. g i procjena za 2025. g i 2026. g.

Obrazloženje prijedloga  2. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan 2023 – 2. izmjene i dopune

Obrazloženje prijedloga  1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan 2023 – 1. izmjene i dopune

Financijski plan od 2023. do 2025.

Financijski plan od 2022. do 2024.

Financijski plan od 2021. do 2023.

Financijski plan od 2020. do 2022.

Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2023. godinu objavljena su 01.02.2024. godine:

Financijsko izvješće 2023.g.
Bilješke uz obrasce 2023.g.
Referentna stranica 2023.g.

Financijska izvješća za 2022. godinu objavljena su 03.02.2023. godine:

Financijsko izvješće 2022.g.
Bilješke uz obrasce 2022.g.
Referentna stranica 2022.g.
Pročitajte više…

Switch to mobile version