Viliana Ježić – računovodstvo

Radojka Kabalin – tajništvo

Dražen Džajkić – kućni majstor

Katica Zoričić – spremačica

Đurđica Plavšić – spremačica

Klaudija Sarta – spremačica

Sofija Blažević – spremačica

Dorina Filipović – spremačica

Sanja Smolčić – kuharica, spremačica