Ispravak na Javni poziv – škola u prirodi

Ispravlja se Javni poziv objavljen dana 24.09.2019. godine:

Pod točkom 4. piše pogrešno Odredište – Ogulin

Ispravno glasi:  4. Odredište  ZAGREB, HRVATSKO ZAGORJE