Home » Obavijesti » Upisi » Upisi u srednje škole

Category Archives: Upisi u srednje škole

Odaberite:

Brojač

Upisi u srednje škole šk.g. 2024./25.

Na stranici za upis u srednje škole Upisi.hr pod karticom „Korisničke upute“ objavljeni su hodogrami za kandidate i roditelje/skrbnike. Hodogrami su dokumenti u kojima je na jednostavan i sažet način opisan cijeli upisni postupak prema kategorijama kandidata.

Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. te kalendare možete pronaći na stranici Upisi.hr pod karticom „Česta pitanja“ > „Važni dokumenti“.

U skladu s Kalendarom, danas 27. svibnja, službeno su započeli upisi s:
• Početkom prijava u sustav – učenici bi se trebali kroz naredno vrijeme prijaviti u sustav i pregledati osobne podatke i javiti se školi u slučaju da neki od podataka nije ispravan kako bi se provjerio i po potrebi ispravio u e-Matici.
• Iskazom interesa za sportske odjele (do 7. lipnja) – kandidati koji planiraju upisati razredne odjele za sportaše moraju u sustavu Upisi.hr do spomenutog roka iskazati interes za razredne odjele za sportaše. To čine tako da na kartici „Moji podaci“ unesu sport, mjesto i klub u kojem treniraju. Prema Pravilniku, čl. 14:
(1) Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang-listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza.
• Početkom prijava programa kandidata s teškoćama u razvoju (do 14. lipnja) – prema Pravilniku, čl. 23 to su sljedeći kandidati:
(1) Kandidat s teškoćama u razvoju, odnosno težim zdravstvenim teškoćama, a koje su utjecale na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, je kandidat koji je osnovnu školu ili dio osnovnoškolskog obrazovanja završio prema rješenju nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) o primjerenom programu obrazovanja.
(2) Kandidati iz stavka 1. ovoga članka rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
U skladu s Pravilnikom, kandidati s teškoćama u razvoju moraju pribaviti stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za u pravilu šest, a najmanje tri programa i s tim popisom prijaviti programe kod nadležnog županijskog upravnog odjela za obrazovanje odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba.
Pozivamo Vas da prenesete roditeljima/skrbnicima navedenih kandidata informaciju o rangiranju na zasebnim ljestvicama poretka i načinu prijave programa.
• Početkom dostave dokumentacije kojom se ostvaruju dodatna prava za upis, dostavljaju se putemUpisi.hr (do 26. lipnja za kandidate s teškoćama u razvoju, do 4. srpnja za redovite kandidate) – kandidati mogu ostvariti pravo na jedan ili dva dodatna boda ili aktivaciju prava prednosti (Pravilnik, članci 20 i 21). Posebno napominjemo kako kandidati s teškoćama u razvoju na preliminarnom rangiranju nemaju pravo na aktivaciju prava prednosti na temelju zdravstvenih teškoća (Pravilnik, čl. 19).

Drugi važni datumi:
• Objava konačnih ljestvica poretka za kandidate s teškoćama u razvoju je 27. lipnja.
• Početak prijava programa za redovite kandidate je 28. lipnja.
• Objava konačnih ljestvica poretka za redovite kandidate je 10. srpnja.
• Prijenos upisnica na sustav je od 10. do 12. srpnja.

Roditelji/skrbnici i učenici mogu pronaći materijale koji su im namijenjeni – hodograme i upute pod Korisničkim uputama na Upisi.hr kao i Česta pitanja.

 

Predstavljanje srednjih škola za šk.g. 2020./21.

Prva sušačka hrvatska gimnazija

Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića vas poziva na virtualne dane otvorenih vrata koje će se održati u četvrtak 14.05.2020 od 17:00 – 19:00 sati. Virtualni sastanak će se održati na Google Meet-u, a poveznica na sastanak biti će objavljena neposredno prije sastanka na web stranici škole.
Poveznica na Facebook event:
https://www.facebook.com/events/612322549372546/
U međuvremenu, sve informacije o (pred)upisima u Srednju školu Andrije Ljudevita Adamića možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.ss-adamic.com/upisi-2020-2021/

Medicinska škola u Rijeci

Srednja škola za elektroniku i računalstvo

Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja ima link i na video za upise. Škola nudi za upis jedno četverogodišnje zanimanje (drvodjeljski tehničar dizajner) i tri zanimanja u obrtništvu (instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater i stolar). Za sva zanimanja kod upisa je potrebna liječnička svjedodžba. Nastavni plan i program sastoji se od općeobrazovnih predmeta i predmeta struke, kao i praktične nastave koja u obrtničkim zanimanjima obuhvaća veliki fond sati (2-3 dana tjedno). Ministarstvo gospodarstva i obrta svake godine raspisuje natječaj za stipendije za deficitarna zanimanja, te vjerujemo da će tako biti i sljedeće školske godine.

 

Upisi u srednje škole

PREDSTAVLJANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA UPISE U ŠK. G. 2020./21.

Učenici se prijavljuju i upisuju u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

Pomoć pri odabiru svojih budućih zanimanja možete pogledati i na povezinici Kutak psihologinje.

Razmisli o budućnosti
Koliko poznaješ sebe
Profesionalno savjetovanje

 

Switch to desktop version