Home » Školska knjižnica

Odaberite:

Brojač

Školska knjižnica

O knjižnici:

      1885. god. osnovao ju je učitelj Josip Vončina. sk_knjiznicaTe godine je brojila 175 knjiga. Uz učeničku je postojala i učiteljska knjižnica koja je 1888. god. postala članom “Pedagoško književnog zbora”, a 1895. god. članom ” Matice

hrvatske”. Knjižnica je primala sva izdanja “Svetojerolimskog društva” i početkom XX. st. imala je 528 knjiga.

Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak-petak 7,30-13,30h

Knjižničarka Ana Božić Blažević, mag. bibliotekarstva

 

Ciljevi djelatnosti školske knjižnice su :

  • privikavati učenike na knjižnični prostor i ozračje,

  •  zauzimanje pozitivnog stava o knjizi, knjižnici i njezinoj sveukupnoj građi,

  • o razvijanju čitateljske i druge sposobnosti i vještine učenika ( komunikacijske, informacijske, istraživačke …)

  • osposobiti učenike za korištenje izvora znanja i informacija u školskoj knjižnici,

  • upoznati učenike sa primarnim i sekundarnim izvorima informacija za potrebe cjeloživotnog učenja

  • da učenici upoznaju sve izvore informacija te nauče koristiti usluge školske i drugih knjižnica,

  • da učenici usvajaju pojmove citat, citiranje, bilješka i sažetak za potrebe problemsko- istraživačkoga i projektnog rada,

  • da učenici prepoznaju bibliografske podatke o knjižnoj građi.

U KNJIŽNICI MOŽEŠ:
– posuditi knjige
– čitati knjige i časopise
– služiti se enciklopedijama
– služiti se rječnicima i leksikonima
– pisati referat
– učiti
– pisati domaću zadaću
– gledati TV
– slušati glazbu
– igrati društvene igre

  • a možeš svojim savjetom učiniti knjižnicu ljepšim i zanimljivijim, privlačnijim mjestom

 

Switch to desktop version