Danijela Lovrić – voditeljica glazbene škole, solfeggio

Vjekoslava Miculinić – klavir

Laura Malovac – klavir

Damir Mičetić – harmonika

Nenad Mrazovac – gitara