Viliana Ježić – računovodstvo

Radojka Kabalin – tajništvo

Mladen Butorac – kućni majstor

Dražen Džajkić – kućni majstor

Katica Zoričić – spremačica

Đurđica Plavšić – spremačica

Željka Latić – spremačica

Klaudija Sarta – spremačica

Sofija Blažević – spremačica