Priredba za Svetog Nikolu

5

Dočekali smo Svetog Nikolu sa recitacijom pjesme “Sveti Nikola” – učenici Gorana Trečić i Luka Svetić.